Jobbets storlek spelar ingen roll. Vi gör lika gärna ett större platsbyggt entréparti till en butik som en serieproduktion av en mindre list. Du kan när som helst höra av dig till oss med ditt uppdrag. Vår samlade erfarenhet och kompetens gör att vi ytterst sällan tackar nej till ett uppdrag. Tvärt om kan vi snabbt sätta oss in i ditt specifika behov och tillföra en hel del redan från idéstadiet. Slutmålet är alltid detsamma – att du som kund blir riktigt nöjd med resultatet.

Personlig service

Den höga servicen och det goda bemötandet är viktigt för oss. Du ska alltid känna dig välkommen till oss du ska alltid få dina önskemål tillgodosedda. Det betyder inte att vi utför alla uppdrag blint utan att ställa frågor och komma med förslag. Ser vi en möjlighet att göra något smartare, billigare eller kanske snyggare så kan du räkna med att vi säger till. Hög service innebär också snabba och pålitliga leveranser. Du kan lita på oss helt enkelt.

Fullt utrustad verkstad

Vår verkstad i Tornby är rymlig och utrustad med alla verktyg och maskiner vi behöver för att utföra ett perfekt jobb. Dessutom har vi ett eget sprutmåleri. Det gör att vi vanligen bygger och konstruerar produkterna hos oss och levererar i färdigt skick med önskad finish. Vill du så kommer vi givetvis till dig och monterar också. Skulle du dessutom ha önskemål om metalldetaljer så samarbetar vi med en finsmed och tar ansvarar för att det kompletta slutresultatet.

Från idé till färdig produkt

Det är inte ovanligt att arkitekter eller kunder kommer till oss med en idé som bara finns skissad på ett papper, om ens det. Då kan vi med hjälp av programmet Solid Works visualisera idén i 3D. Plötsligt får du och vi en tydlig bild över hur produkten kommer att se ut och fungera.